Како да се аплицира?

Пребарување на повик за предлози

За да се ​​идентификуваат можностите за финансирање, Ве молиме следете го линкот подолу, кој Ви овозможува да пребарувате за повици за предлози во програмата, географска зона и краен рок.

Ве молиме прочитајте ги упатствата за апликантите за грантови  внимателно, вклучувајќи ги целите и приоритетите на специфичен повик, и проверете дали Вашата организација е подобна да аплицира на повикот.

Tenders

Search for a call

Поднесување на апликација

За да ја поднесете Вашата апликација ќе треба да ги следите инструкциите во Дел 2.2 од Насоките за апликанти за грантови и да ја испратите Вашата апликација во утврдениот краен рок. Насоките ќе определат дали треба да ја поднесете Вашата апликација по пошта.