Топ вести од областа

Конференција „СОЦИЈАЛНОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО КАКО ПАТ ДО ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП“

Конференција „Социјалното претприемништво како пат до вработувањето на лицата со хендикеп“ се одржа на 20 април 2017 година во Хотел  Порта во Скопје. Целта на оваа конференција е преку искуствата и практиката на земјите членки…


Округлата маса на тема „Можности и предизвици за вработување на социјално ранливи лица“

Црвениот крст на РМ и Занаетчиската комора на град Скопје организираа Округлата маса на тема „Можности и предизвици за вработување на социјално ранливи лица“ која се одржа на 11 мај 2017, четврток, во посториите на Црвен…


Обука за „Формирање на мултидисциплинарен тим на експерти за тренинг на тренери (ТоТ) за изработка на индивидуални професионални планови (ИПП) за проценка на способностите и вештините на лицата со хендикеп (ЛХ)“

Обуките се организираа во периодот од 20 до 23 април 2017 година во Хотел Порта Скопје. Целта на обуката за „Формирање на мултидисциплинарен тим на експерти за тренинг на тренери (ТоТ) за изработка на индивидуални…


ЕУ поддршка за развој на социјалното претприемништво

Во петок, 7 април 2017, во 13.30ч во просториите на ЕУ Инфо Центарот, се одржа промоција на дел од активностите на проектот “Поттикнување на социјалното претприемништво” (проект финансиран од ЕУ, ИПА Компонента 4 ) Европската…


НАПИС ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ за управување и мониторирање на проекти од грантовата програма ’Поттикнување на социјална инклузија’

Во петок, на 24 март 2016 година во Скопје се одржа четвртиот по ред Семинар за лидерство и управување, како една од главните активности на проектот „Техничка помош во управување и мониторирање на проекти од…


Завршна конференција на ИПА Проектот „Поддршка на модернизацијата на системот за постсредно образование”

Министерот за образование и наука, г-дин Пиштар Лутфиу , денес учествуваше на завршниот настан за ИПА Проектот „Поддршка на модернизацијата на системот за постсредно образование”. „Афирмирањето на доживотното учење, бара раз¬вој на културата за учење…


Конференција „Човекови права на лицата со хендикеп и начините за остварување на еднакви можности“

Конференцијата „Човекови права на лицата со хендикеп и начините за остварување на еднакви можности“ се одржа на 14 фебруари 2017 година во Хотел Порта во Скопје. Со конференцијата официјално се најави почетокот на имплементацијата на…


Подобрување на можностите за појавување на пазарот на трудот во општините Демир Капија и Росоман

Проектот “Подобрување на можностите за појавување на пазарот на трудот” е имплементиран од страна на општина Демир Капија, во партнерство со општина Росоман и фондација Ново образование за бизнис од Скопје. Крајната цел на проектот…


Завршен настан на проектот „Оспособување на жените погодени од конфликтот“ – Над 250 жени ги подобрија можности за вработување, Скопје, 6 мај 2014 година

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) одржа завршен настан од проектот „Оспособување на жените погодени од конфликтот“ (ОЖП), на 6 мај 2014 година, во хотелот Холидеј ин во Скопје. На настанот без присутни и дел…