Контакт

Министерство за финансии
Сектор за централно финансирање и склучување на договори
Ул. Даме Груев 12
1000 Скопје, Република Македонија

Министерство за труд и социјална политика
Ул. Даме Груев 14
1000 Скопје, Република Македонија

Министерство за образование и наука
Ул. Св. Кирил и Методиј 54
1000 Скопје, Република Македонија

Испратете го вашето прашање или коментар/предлог преку нашата контакт форма