Articles by Igor Petrov

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА II) 2014-2020 Годишна програма за акција на Република Северна Македонија за 2017 година „Поддршка на ЕУ за образование, вработување и социјална политика“

Целта на Акцијата на ЕУ за поддршка на образованието, вработувањето и социјална политика е двојна: да се зајакне креирањето на секторската политика и да се поддржи имплементацијата на националните стратегии за вработување, образование и социјална…


Брошура „Поттикнување социјална инклузија“

Помошта од ЕУ, обезбедена преку Компонентата за развој на човечките ресурси, има за цел да придонесе кон исполнување на планираните реформи во областите вработување и социјална инкузија во насока за понатамошно стекнување со членство во…


„Веруваме во Тебе, вложуваме во Тебе, ЕУ за ТЕБЕ!”: Главен настан и саем на проекти на Програмата за вработување, образование и социјална инклузија финансирана од ЕУ, Скопје, 4 декември 2017

На 4 декември 2017 година, неговата екселенција, амбасадорот Самуел ЖБОГАР, шеф на Делегацијата на Европската унија, заедно со премиерот Зоран ЗАЕВ и министерот за финансии Драган Тевдовски се обратија на главниот промотивен настан и ги…


Завршен настан на третиот директен грант „Поддршка на вработувањето на младите”

Завршниот настан на проектот “Поддршка на вработувањет на младите”, се оддржа на 21 ноември 2017 година и беше искомбиниран со започнување на промотивната кампања “ЕУ за Тебе ” во областа на вработувањето, образованието и социјалното…


Промотивна кампања „ЕУ за тебе“ во областите вработување, образование и социјална инклузија

На 21.11.2017 година, започна промотивната кампања „ЕУ за тебе“ во областите вработување, образование и социјална инклузија и презентација на завршните активностите во областа вработување од Повеќегодишната оперативна програма за развој на човечките ресурси 2007-2013, финансиски поддржана од Европската унија. Во…


Свеченост за доделување на сертификати, Скопје, 23.11.2017

Вкупно 55 сертификати за успешно завршениот циклус на обуки за „Управување со грантови“ и вкупно 50 сертификати за успешно завршениот циклус на семинари за „Лидерство и управување на проекти“ беа доделени за време на Свеченоста…


Завршна конференција на проектот финансиран од ЕУ ,,Поттикнување на социјално претприемништво”

На 7-ми ноември 2017 година во хотел Континентал во Скопје се одржа завршната конференција на проектот ,,Поттикнување на социјално претприемништво”, финансиран од ЕУ. На настанот присуствуваа повеќе од 200 учесници – претставници од јавни инситуции,…


Видео клипови “Carpe Diem”, “Вака не треба“ и “Јас можам“ од проектот „Пилот акција за пристап кон правата на работа на лицата со хендикеп“

Видео клиповите “Carpe Diem”, “Вака не треба“ и  е дел од проектот „Пилот акција за пристап кон правата на работа на лицата со хендикеп“ кој го реализираат партнер организациите Полио Плус – движење против хендикеп…


Тренинзи за 30 млади Роми кои се во процес на образование, едукација или вработени, организирани во Скопје, Куманово и Струмица во проект СПИР – Социјално претприемништво за инкузија на Ромите

Главната цел на проектот е поттикнување на социјалната инклузија на младите Роми преку обуки за социјално младинско претпримништво. Проектот се стреми да ги оспособи Ромите и младите кои не се во работен однос, образование или…


Обука за практични градежни вештини во Куманово во рамки на проект: Одржливи модели за вработување на Ромите-Обука за градежни вештини

Во рамки на проектот „Одржливи модели за вработување на Ромите“ во период од 30 август до 7 септември 2017 година се организираше практичниот дел од обуката за градежни вештини во Општина Куманово. Практичната обука се…