Најчести активности

Секторски работилници “Човековите права на лицата со хендикеп”

Во периодот од 17 до 20 мај 2017 во Хотел Continental во Скопје се одржаа секторските активности кои ги опфатијате следните теми: “Човековите права на лицата со хендикеп”, “Започни со својот бизнис- создавање на бизнис…


Работилници на тема образование, корисни-еднакви, модели на професионална рехабилитација и анализа на пречките

Работилниците се одржаа во периодот од 20 до 22 април 2017 година во Хотел Порта во Скопје.  Целта на работилниците е преку интерактивна работа на елементите како што се образование, корисни-еднакви, модели на професионална рехабилитација…