Вести

ЕУ поддршка за развој на социјалното претприемништво

Во петок, 7 април 2017, во 13.30ч во просториите на ЕУ Инфо Центарот, се одржа промоција на дел од активностите на проектот “Поттикнување на социјалното претприемништво” (проект финансиран од ЕУ, ИПА Компонента 4 ) Европската…


НАПИС ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ за управување и мониторирање на проекти од грантовата програма ’Поттикнување на социјална инклузија’

Во петок, на 24 март 2016 година во Скопје се одржа четвртиот по ред Семинар за лидерство и управување, како една од главните активности на проектот „Техничка помош во управување и мониторирање на проекти од…


Завршна конференција на ИПА Проектот „Поддршка на модернизацијата на системот за постсредно образование”

Министерот за образование и наука, г-дин Пиштар Лутфиу , денес учествуваше на завршниот настан за ИПА Проектот „Поддршка на модернизацијата на системот за постсредно образование”. „Афирмирањето на доживотното учење, бара раз¬вој на културата за учење…


Работилници „Човекови права на лицата и рефлексии за вработување“ и „Споредба на законодавството на БиХ и Македонија со Конвенцијата на ОН за правата на лицата со хендикеп“

На 15 и 16 фебруари 2017 во Хотел Порта во Скопје се одржаа работилници на тема „Човекови права на лицата и рефлексии за вработување“ и „Споредба на законодавството на БиХ и Македонија со Конвенцијата на…


Државниот инспекторат за труд доби 20 нови возила

Државниот инспекторат за труд (ДИТ) денеска доби нови 20 возила, кои треба да овозможат негова поефикасна работа. Возилата треба да бидат распоредени во 20 подрачни единици на ДИТ во градовите во Македонија. За набавка на…


Со средства од ЕУ ќе се унапредува социјалниот дијалог во Македонија

Скопје, 22 октомври 2014 (МИА) – Зајакнување на трипартитниот социјален дијалог на национално и локално ниво, поттикнување на колективното договарање и воспоставување секторски инфраструктури за колективни договори, воспоставување оперативен механизам  за озвозможување пријателско решавање работни…


„Поддршка во борбата против непријавената работа“

Денес во хотелот Холидеј Ин се одржа промотивен настан за почеток на проектот „Поддршка во борбата против непријавената работа“. Овој проект е финансиран од Инструментот на предпристапна помош (ИПА), Компонента IV „Развој на човечки ресурси…


Доделување дипломи за компетенции за вработување

Скопје, 11 декември 2013 – Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и Амбасадорот на ЕУ во Република Македонија, г-дин Аиво Орав денеска се обратија на свеченото доделување  дипломи по повод завршувањето на Интегрираната…


ИНФОРМАТИВНИ СЕСИИ

Jавен повик за доделување на неповратни средства (грантови) ПОТТИКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ВКЛУЧУВАЊЕ EuropeAid/135012/M/ACT/MK Секторот за централно финансирање и склучување договори во Министерството за финансии, објави повик за доделување на неповратни средства (грантови) за предлог проекти…